======>>===
พบกับ..หนังสือสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโท...หลังจากไม่ได้เขียนหนังสือมา 2 ปี...ชื่อเรื่อง
เจาะลึกเทคนิค CU-BEST , SMART-II , GMAT ปี 2554 - 2555
แก้ไขหนังสือ54-55

วิธีสำรองที่นั่ง

วิธีการ สำรองที่นั่งสาขา ลาดพร้าว 101/3 โครงการวิสุทธานี (บางกะปิ)
โทร081-6264814 ตลอดเวลา ,02- 5285691 (เบอร์บ้าน)
หากไม่มีคนรับ โทรเข้ามือถือค่ะ สอบถามว่ามีที่นั่งเหลือหรือไม่ หลังจากนั้น
โอนเงินมาที่ 1.ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางกรวย เลขที่ 208-038-332-2
หรือ 2.ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อย กฟผ. เลขที่ 143-102-100-8
หรือ3. ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางกรวย เลขที่ 277-237-870-2
ในนาม ศิริลักาณ์ สัมมาวิริยา หรือ โอนผ่าน ATM ก็ได้ หลังจากนั้น
FAXใบโอนเงิน พร้อม-ชื่อ- ที่อยู่ -โทรศัพท์- สาขาที่ต้องการเรียน -คอร์สที่เรียน มาที่
FAX 02 - 865-7607 นามศิริลักษณ์ และส่ง email:sinuskin@yahoo.com
บอกรายละเอียดชื่อ..โทร...เรียนคอร์สอะไร...(อาจารย์สะดวก email ค่ะ)
อาจารย์จะได้สำรองที่นั่งให้ต่อไป....คอร์สละไม่เกิน 15 ที่นั่ง รีบหน่อยนะคอร์สเปิดเทอม ม.1- ม.3 และ ตะลุยข้อสอบม.3 เข้าม.4
เรียนคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ตามสไตส์อาจารย์ ศิ.(ปริญญาโท สถิติ จุฬาฯ)
เรียนที่อื่นไม่รู้เรื่องเชิญที่นี่..สนใจโทรจองคอร์สเรียน on-demand ที่ 081-6264814
เพื่อจองเวลาและที่นั่งเรียนให้ต่อไป

ม.1 เทอม 1 เรื่องสมบัติของจำนวนนับ หรม. ครน. ระบบจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง จำนวนและตัวเลข พื้นฐานเรขาคณิตและการสร้าง

จำนวนที่เรียน 15 ชม.
ราคา 3,000 บาท/คอร์ส DVD.

ม.1 เทอม 2 ทศนิยมและเศษส่วน การวัดและการแปลงหน่วย แผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิตและการประยุกต์ ความเท่ากันทุกประการ

จำนวนที่เรียน 18 ชม.
ราคา 3,000 บาท/คอร์ส DVD.

ม.2 เทอม 1 อัตราส่วนร้อยละและการประยุกต์ การวัดและการแปลงหน่วย แผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิตและการประยุกต์ ความเท่ากันทุกประการ

จำนวนที่เรียน 15 ชม.
ราคา 3,000 บาท/คอร์ส DVD.

ม.2 เทอม 2 ระบบจำนวนจริง การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทฤษฎีพิทาโกรัส เส้นขนาน สมบัติและเลขยกกำลัง การแยกตัวประกอบ พหุนามดีกรีสอง เศษส่วนของพหุนาม สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน

จำนวนที่เรียน 25.5 ชม.
ราคา 3,200 บาท/คอร์ส DVD .

ม.3 เทอม1พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟเส้นตรง ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย กรณฑ์ที่สอง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา

จำนวนที่เรียน 24 ชม.
ราคา 3,200 บาท/คอร์ส DVD.

ม.3 เทอม2 อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ระบบสมการ การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม วงกลม เศษส่วนพหุนาม

จำนวนที่เรียน 25.5 ชม.
ราคา 3,200 บาท/คอร์ส DVD.

สอบเข้า ม.1 ตะลุยข้อสอบป.6 เข้า ม.1 ทุกเรื่องตั้งแต่ ป1 - 6

จำนวนที่เรียน 12 ชม.
ราคา 2,500 บาท/คอร์ส DVD.

สอบเข้า ม.4 ตะลุยข้อสอบ ม.3 เข้า ม.4 ทุกเรื่องตั้งแต่ ม.1-ม.3

จำนวนที่เรียน 15 ชม.
ราคา 3,000 บาท/คอร์ส DVD.


ด่วน...คอร์สเปิดเทอม ม.4- ม.6 และ ADMISSION (PAT-1)
เรียนคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ตามสไตส์อาจารย์ ศิ.(ปริญญาโท สถิติ จุฬาฯ)
เรียนที่อื่นไม่รู้เรื่องเชิญที่นี่..สนใจโทรจองคอร์สเรียน on-demand ที่ 081-6264814
เพื่อจองเวลาและที่นั่งเรียนให้ต่อไป

ม.4 เทอม 1 เรื่อง เซต การให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน เลขยกกำลัง

จำนวนที่เรียน 26 ชม.
ราคา 3,200 บาท/คอร์ส DVD.

ม.4 เทอม 2 ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

จำนวนที่เรียน 32 ชม.
ราคา 3,500 บาท/คอร์ส DVD.

ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในสามมิติ ลำดับและอนุกรม

จำนวนที่เรียน 34 ชม.
ราคา 3,500 บาท/คอร์ส DVD.

ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ความน่าจะเป็น สถิติ

จำนวนที่เรียน 42 ชม.
ราคา 3,500 บาท/คอร์ส DVD .

ม.6 เทอม1+2 กำหนดการเชิงเส้น ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล แคลคูลัส

จำนวนที่เรียน 32 ชม.
ราคา 3,500 บาท/คอร์ส DVD.

คณิศาสตร์ ADMISSION VOL-1(PAT1) เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวน ทบ จำนวน เมทริกซ์ ฟังก์ชัน เรขา ภาคตัดกรวย ตรีโกณ

จำนวนที่เรียน 36 ชม.
ราคา 3,500 บาท/คอร์ส
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 9.00 - 13.00น


คณิศาสตร์ ADMISSION VOL-2(PAT1) เรื่อง เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน กำหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น ลำดับอนุกรมอนันต์ แคลคูลัส การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ ความสัมพันธระหว่างข้อมูล

จำนวนที่เรียน 36 ชม.
ราคา 3,500 บาท/คอร์ส


......

......

สอนสดโดย อ.ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา และคณะ
สาขา สอนด้วย DVD.จะละเอียดเฉลยทุกข้อมากกว่าสอนสด