รายละเอียดแฟรนส์ไชส์ TUTORMATHS
เรียนคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ตามสไตล์อาจารย์ ศิ.

เปิดคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม - มัธยมปลาย
เปิด สาขา อำเภอละ 1 สาขา เท่านั้น รีบจองสาขาได้

สนใจส่ง email ขอรายละเอียดมาที่ sinuskin@yahoo.com
หรือ email : tutor_si@yahoo.com หรือส่ง id line คือ siriluck.s


.........

.........>
....................

เงื่อนไขและสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก แฟรนไชส์ TUTORMATHS ในสาขา

สามารถเปิดได้หลายคอร์ส เลือกเรื่องเรียนได้เป็น ondemand ม.ต้น - ม.ปลาย
ด้วยระบบ DVD.ที่ชัดเจนถ่ายด้วยมืออาชีพทั้งภาพและเสียงตั้งใจถ่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่วนประถมเปิดสอนสด
และให้เด็กรักคณิตศาตร์มากขึ้น..ไม่กลัวคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่จะต่อยอดวิชาอื่น ต่อไปหากนักเรียนไม่แน่นวิชาคณิตศาสตร์
จะเรียนวิชาที่ใช้การคำนวนให้เข้าใจได้ยากเช่นวิชา เคมี ฟิสิกส์ และจะมีปัญหาต่อไปถึงขึ้นเรียนต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งนักเรียน
retire (ถูกให้ออก)กันมากในชั้นปีที่ 1 เพราะนักเรียนจำแต่สูตรลัดประยุกต์ไม่เป็นเนื่องจากพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่แน่นพอ
  1. เป้าหมายของการขยายสาขาในรูปแฟรนไชส์ของ TUTORMATHS คือ ต้องการให้สาขาแต่ละสาขาในต่างจังหวัดได้กำไรมากที่สุด คุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด เป็น แฟรนไชส์ คณิตศาสตร์ที่ถูกที่สุดและดีที่สุด การทำงานร่วมกันกับสาขาแบบสบายใจ ยอมรับนับถือข้อติชมซึ่งกันและกัน หลักการใหญ่ที่สุดเพื่อต้องการขยายความรู้สู่เด็กนักเรียนต่างจังหวัดให้ทัดเทียมกับกรุงเทพมหานคร ในปี 2552 ขยายสาขาสู่ภาคใต้ นำร่องที่ จ. ชุมพร ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชันค่าแฟรนไชส์ลดเหลือ 120,000 บาท/5ปี ส่วนประถม 50,000 บาท/5ปี รีบหน่อยนะ เป็นตัวแทนในอำเภอ จังหวัดของคุณ เปิด อำเภอละ 1 สาขา

  2. ประวัติการศึกษา อาจารย์ ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา( อ. ศิ) วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสถิติ ปริญญาโท สถิติศาสตรมหาบัณฑิต ( สต.ม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3. ประวัติการทำงาน อาจารย์ ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา( อ. ศิ) เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องการเขียนตำราเรียนคณิตศาสตร์แนวGMAT เพื่อสอบเข้าปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ( MBA.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิด้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นที่ใช้ GMAT ในการสอบเข้า ตั้งแต่ปี 2532 – ปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกันในนาม GMAT เล่มขาว-ดำ และมีประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์แนว GMAT มากกว่า 20 ปี และเป็นเจ้าของ www.tutormaths.com ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมเดือนละ 100,000 คน ติด1 ใน 10 ในการค้นหาคำว่า ติวคณิตศาสตร์ ใน www.google เขียนหนังสือสุดยอดคณิตศาสตร์ SMART – I ปี 2554-56 เพื่อสอบเข้าปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ( BBA.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน Early retire จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่ปี 2547 ติดต่อได้ที่ โทร 081 – 626-4814 , 02-528-5691 (บ้าน) Email : sinuskin@yahoo.com , www. tutormaths.com , id line : siriluck.s

  4. เงื่อนไขการเปิดแฟรนไชส์ TUTORMATHS ไม่ยุ่งยาก มีรายได้ต่อเนื่อง โดยไม่มีการหักส่วนแบ่งรายได้ หลังจากการทำสัญญาท่านสามารถ เปิดคอร์สสอนได้หลายครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้ภายในสัญญา หากหมดสัญญาต้องไม่เปิดคอร์สสอนใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะต่อสัญญา สามารถเปิดกี่ที่ก็ได้ในจังหวัดของตนเอง

  5. สาขาในต่างจังหวัดควรจะมีโรงเรียนกวดวิชาของตัวเอง หรือ ตึกแถว ว่างอยู่ต้องการทำสถาบันกวดวิชา เพิ่มเติมในส่วนวิชา คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น - .ปลาย และ ADMISSION (PAT-1) และSMART-I เพื่อสอบเข้าปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

  6. TUTORMATHS ส่งหนังสือสุดยอดคณิตศาสตร์ SMART – I ปี 2554-56 ให้สาขาขายโดยมีส่วนลด 30% และหนังสือกำลังจะออกอีกหลายเล่ม

  7. ลงโฆษณาสถาบันของสาขาใน www.tutormaths.com นและโฆษณาในหนังสือของ TUTORMATHS ที่ออกวางจำหน่าย

  8. มี DVD การสอนให้ต่อเนื่อง (ปรับปรุงในส่วนที่เป็นข้อสอบใหม่) ให้ทันสมัยตลอดเวลา

  9. มีค่าเอกสารการสอน คอร์สละประมาณ 150 บาท/คน (ไม่รวมในค่าแฟรนไชส์ TUTORMATHS จัดได้ตามจำนวนที่สาขาต้องการโดยบอกล่วงหน้า 1 เดือน หากสาขาสามารถจัดขึ้นเองได้ตามต้นแบบของ TUTORMATHS ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

  10. มีการสอนสดหรือพบกับผู้เขียนตำราสุดยอดคณิตศาสตร์ SMART – I ปี 2554-56 ในวันเปิดตัว TUTORMATHS ซึ่งสาขาจัดขึ้น และพบกันอีก ปีละ 1- 4 ครั้งแล้วแต่สาขาตกลงกับ TUTORMATHS ครั้งละ 2 – 3 ชม. มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท/ครั้ง + ค่าที่พัก + ค่าเดินทาง

  11. สาขาลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนบ่อย อาจารย์มาไม่ตรงเวลา อาจารย์หยุดทำธุรกิจกระทันหัน หรือจ้างอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่มืออาชีพ สอนไม่รู้เรื่อง ทำให้ลดความเชื่อถือต่อสถาบัน
  12. นักเรียนสามารถสอบถามปัญหาที่สงสัย จากอาจารย์ ศิ. ทาง email หรือ โทรศัพท์ ได้ ตลอดเวลา

  13. ให้การแนะนำหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อมาตรฐานทางการศึกษา ทุกสาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  14. ท่านสามารถโฆษณาป้ายผ้าใบ แบบ OUT DOOR หน้าตึกของท่าน ในนาม TUTORMATHS โดยอนุญาติใช้สัญลักษณ์ของสถาบัน TUTORMATHS แล้วแต่ทางสาขาจะใช้ขนาดเท่าไร ( หากให้ TUTORMATHS เป็นผู้จัดดำเนินการให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่รวมกับค่าแฟรนไซส์ที่ถูกมากอยู่แล้ว)

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมส่ง email หรือ line ถามได้ค่ะ